معرفی کتاب (۳)   

معرفی کتاب :

چند روز پیش که در ( میدان انقلاب ) بدنبال کتابی می گشتم، چند کتاب جدید ( در حوزه فلسفه و منطق ) به چشمم خورد که بتازگی منتشر شده بودند. در اینجا دو تا از این کتاب ها را می آورم و در مورد یکی از آنها معرفی کوتاهی نیز خواهم کرد.

 

1- کتاب: « کتاب های آبی و قهوه ای »، اثر: لودویک ویتگنشتاین، ترجمه: ایرج قانونی، نشر نی، چاپ اول 1385. ( قیمت کتاب: 3500 تومان )

2- کتاب جدید ِ دکتر لطف اله نبوی به نام « تراز اندیشه »، از انتشارات بصیرت (با همکاری انتشارات حکمت)، چندی است که به بازار آمده است:  

بنابر توضیحاتی که درپشت جلد این کتاب آمده است : Taraze Andishe

« این کتاب مجموعه مقالات نویسنده است که پیشتر به صورت پراکنده در برخی نشریات به چاپ رسیده اند. این مقالات در پنج بخش تنظیم شده اند: منطق جدید، منطق کلاسیک، منطق تطبیقی، منطق علم و روش شناسی، و فلسفه نظری. برخی از مقالات این مجموعه به این شرح است: " مبانی نظریه مجموعه ها "، " بحثی تطبیقی در منطق ارسطو و فرگه "، " جهت زمانی عام، خاص و اخص در اساس الاقتباس "، " علم منطق، منطق علم و منطق تحقیق علمی"، "منطق عمومی: دریچه ای به علم منطق و منطق علم "، " روش شناسی علوم قیاسی "، " سیر تطور ایده زمان در فلسفه ". ».

توضیحی کوتاه بر مقاله های این کتاب:

1) دکتر نبوی در بخش اول (منطق جدید)، و در مقاله « مبانی نظریه مجموعه ها»، به طرح چنین مباحثی می پردازند: تعریف و نمایش مجموعه ها، پارادکس راسل و در ادامه توضیحاتی درباب اصل موضوع های : توسیع (فراگیری)، تصریح، مجموعه تهی، تزویج، اجتماع، مجموعه توانی؛ اصول موضوعه بینهایت، انتخاب، جایگزینی، و اصل موضوع انتظام ... .

در مقاله دوم از همین بخش به نام « شیوه استنتاج طبیعی در سیستم های زمانی Kt و Kc »، ایشان به بیان اجمالی ساختار نحوی ( Syntax ) منطق زمان (اصل موضوعی)، ساختار معنایی ( Semantics ) و شیوه استنتاج طبیعی ( natural deduction ) در سیستم های مذکور می پردازد ... .

2) در بخش دوم (منطق کلاسیک یا ارسطویی)، ایشان در قسمت اول، به توضیحی درباب « منطق حملی بر اساس ضرب Ferio ( IE-O ) » که یکی از چهارضرب منتج از شکل اول قیاسی منطق ارسطویی است می پردازد؛ در قسمت بعدی، ایشان مطالبی را درباب « سازگاری در شرایط انتاج شکل چهارم قیاس حملی » ارسطو بیان می کنند و در این راه آراء تئوفراستس ( Theophrastus )، جالینوس ( Galen )، ابن سینا (منطق سینوی) را طرح و در انتها پیشنهاد جدیدی را نیز عرضه می کنند.Dr Nabavi

3) در بخش سوم این کتاب ( منطق تطبیقی )، دکتر نبوی ابتدا در مقاله ای تحت عنوان « بحثی تطبیقی در منطق ارسطو و فرگه » به طرح مباحثی درباب: استلزام مادی، غیروجودیه بودن گزاره های کلیه و تحویل آنها به شرطیه، وجودیه بودن گزاره های جزئیه و تحویل آنها به عطفیه، و تاثیرات اصل موضوعی مبانی فوق در منطق می پردازند ... .

در قسمت بعدی، ایشان در مقاله « جهت زمانی عام، خاص و اخص در اساس الاقتباس و فرمول بندی آن از دیدگاه منطق جدید »، مباحثی را درباب: تقریر معمول و متعارف نظریه ATM ( نظریه موجهات زمانی )، خواجه نصیر طوسی و جهات زمانی، و همچنین فرمول بندی موجهات زمانی شانزده گانه و ... تقریر می کند.

4) در بخش چهارم ( منطق علم و روش شناسی )، به طور خلاصه مباحثی از قبیل: علم منطق، منطق علم و منطق تحقیق علمی؛ منطق عمومی، منطق و زبان، منطق قیاسی و استقرایی، روش شناسی علوم قیاسی و کابرد روش قیاسی در علوم و ...طرح می شود.

5) و در بخش پنجم ( فلسفه نظری (متافیزیک) )، مقاله ای به نام « سیر تطوّر ایده زمان در فلسفه » ارائه می شود که در آن، در دو بخش، ایده زمان در (1) فلسفه غرب ( آراء فیلسوفانی نظیر: آرخوتاس، افلاطون، ارسطو، فلوطین،  آگوستین، لایب نیتس، کانت، برگسون و مک تاگارت ) و در (2) فلسفه اسلامی ( با بررسی آراء فیلسوفانی نظیر: فخررازی، بهمنیار، میرداماد و ملاصدرا ) بررسی می شود ... .

قیمت کتاب: 3400 تومان.

 

 

 


لینک