سه طريق آيين بودايی   

----------------------------------------------

۲) ذن  (طريق مراقبه )                           

----------------------

معابد ذن و تراوادا(۱) در برخی جهات شباهت های زيادی به يکديگر دارند ٬ احساس آرامش چيزيست که در هر دو به وضوح آشکار است ٬ از طرفی تفاوت های بسياری نيز دارند ٬ حتی راهبان اين دو فرقه از لحاظ ظاهر متفاوت هستند.                       

راهبان ذن مانند برادران تراوادايی خود سرهای تراشيده دارند ٬ ولی به جای ردای نارنجی رنگ ٬ ردايی سياه بر تن می کنند( که البته مناسب آب و هوای سرد شمال شرقی آسيا نيز هست ).

عبادتگاه مرکزی ذن (فرقه سوتوی ذن ) ٬ ايهی جی نام دارد که در جنگلهای پوشيده از درخت غرب ژاپن واقع است ٬‌ که هنوز هم به واسطه حدت انضباط در امر آموزش زبانزد است.Mudra

اين معبد توسط دوگن ٬ استاد بزرگ ژاپنی ذن در سال ۱۲۴۳ تاسيس شده است .

در ژاپن رسم است که به راهبان اجازه ازدواج بدهند که البته در ديگر فرقه ها ( حتی فرقه های ديگر ذن ) اين کار مجاز نيست .

بر خلاف راهبان تراوادايی که تمايل دارند محل جداگانه ای برای خوابيدن داشته باشند ٬ در صومعه های ذن راهبان اغلب در آسايشگاه های عمومی به سر می برند .

راهبان ذن بعد از عبادات صبحگاهی ٬ اولين مرحله از مراحل متعدد مراقبه را آغاز می کنند که يک الی يک ساعتُ نيم به طول می کشد و نخستين آموزش ٬ طريقه نشستن به ذن است که (به حالت متداول تر آن ) حالت نيلوفری می گويند .

مراقبه در در ذن به دو شيوه اصلی انجام می گيرد :

۱) شيوه فرقه سوتو : که توسط خالی کردن ذهن و رسيدن به حالت مراقبه عميق است ( اين کار توسط مراحل اوليه ايی مانند تمرکز بر تنفس آغاز می شود و سپس رفته رفته عميق تر می شود )

۲) شيوه فرقه رينزای : که با همين هدف ولی با ابزاری متفاوت انجام ميگيرد . اين ابزار که کوآن نام دارد ٬ نوعی معماست که هيچگونه پاسخ منطقی ندارد و هدف از تمرين آن ٬ شکستن منطق دوگانه اين جهانی و روشن شدن به نور حقيقت است.

راهبان پس از مراقبه مجاز به تناول غذا هستند و بر خلاف راهبان تراوادايی که مجاز به خوردن گوشت حيوانات ذبح شده توسط مردم هستند ٬ راهبان ذن به هيچ وجه حق استفاده از پروتئین حيوانی را ندارند و تنها از سبزيجات استفاده می کنند .

پس از صبحانه آنها دوباره به مراقبه می نشينند و عصرهنگام پس از خوردن غذای عصرانه ٬ پراکنده شده و به نظافت معبد و لوازم اندک شخصی خود می پردازند.

روز با مراسم عبادی ديگری پيش از غروب آفتاب به پايان می رسد .

------------------------------------------

(۱) به نوشتاری که در مورد فرقه تراوادا در همين صفه آمده رجوع شود.

(منبع اوليه از کتاب : آيين بودا     ٬نوشته : بردلی هاوکينز      ٬ترجمه : علی حاجی بابايی)

(ادامه دارد )

--------------------------------------------------


لینک