بلاخره مردم کتاب ميخونن يا نمی خونن ؟   

آيا مردم واقعا کتاب نمی خونن يا وقت ندارن ٫ پول ندارن ٫ اعصاب ندارن ٫ حوصله ندارن ٫جا ندارن ٫ انگيزه ندارن ٫ فرهنگ ندارن ٫ شعور ندارن ٫....... بلاخره چی ندارن؟

خوب احتمالا از همه اونها (شايد) پيدا بشه ٫ اما بيايد ببينيم کدوماشون بيشترن

مسلما مردم ما شعور دارن (کمُ زيادش ديگه پای خودشون) ٫ فرهنگ هم دارند (تازه اگه از لحاظ تمدنُ تاريخُ اينجور چيزا بگيد که تا دلتون بخواد بيچارها دارن) ٫ وقتُ هم بالاخره می تونن يه جوری جمع و جورش کنن (يعنی انشااله می تونن )

انگيزشون هم که به خودشون ربط داره و بدون حوصله هم که نميشه کتاب خوند ٫ برای پيدا کردن اعصاب (که مسلما خيلی ها ندارن) هم بايد در رفت يه جای آروم (که خداييش کم گير مياد ) مثل پارک پرتی ٫ کتابخونه ايی بلاخره يه جاييُ گير آوُرد

يه خورده ام پول دارن

پس حتما انگيزه ندارن ؟ ٫ شايد ٫ يعنی منم هنوز نفهميدم دقيقا چی ندارن ؟ ( اصلا شايد همه چی دارن ٫  خيلی هم کتاب می خونن !) خلاصه اگه شما فهميديد بگيد تا بزرگترين معضل وزارت فرهنگ و غيرو حل شه


لینک