مقاله ( در باب معرفت شناسی )   

 

سلام

سه مقاله در معرفت شناسی ( و تا حدودی حول و حوش مباحث طرح شده در نوشتارهای « معرفت : باور صادق موجه + ؟ » ) مطابق لینک های ذیل در دسترس دوستان گرامی است. فرمت این مقالات Pdf است : 

مقاله 1 ) مقاله ی اول از ارنست سوسا (ErnestE. Sosa Sosa) به نام « معرفت شناسی، واقع گرایی و صدق » (Epistemology, Realism, and Truth ) است که در سال 1993 در ژورنال فلسفه (JSTOR) به چاپ رسیده است. در این مقاله، سوسا به بررسی مسأله ی محوری معرفت شناسی، یعنی صدق، می پردازد و درپی پاسخگویی به این سؤال است که چه نظریه های قابل دفاعی از صدق برای این گونه ی معرفت شناسی ِ صدق - محور وجود دارد ؟ این مقاله در اینجا قابل دریافت است.

مقاله 2 )  مقاله ای از دیوید آرمسترانگ (Armstrong, D. M.) به نام « برنامه ای طبیعت گرا : معرفت شناسی و هستی شناسی » (A Naturalist Program: Epistemology and Ontology) است که در ژورنال فلسفه (JSTOR) سال 1999 چاپ شده است. آرمسترانگ از جمله فیلسوفانی است که در چند حوزه ی مختلف (معرفت شناسی، فلسفه ی ذهن، متافیزیک و ...)، کوشش های بسیاری را به انجام رسانده و در این حوزه ها نام آشنایی است. در این مقاله به بررسی و مروری بر آن نوع از طبیعت گرایی که مورد علاقه و کار اوست می پردازد. این مقاله در اینجا در دسترس است.W. Alston

مقاله 3 ) مقاله سوم، نوشته ای از مارشال سوین (Swain, Marshall) به نام « برون گرایی درون گرایانه ی آلستون » (Alston's Internalistic Externalism) است ( ژورنال فلسفه (JSTOR) سال 1988)  که در آن بعد از مروری بر درون گرایی و برون گرایی در معرفت شناسی و ذکر مسائل موجود در این دو، دیدگاه ویلیام آلستون (W. Alston) از فیلسوفان دین و نیز معرفت شناسان برجسته، را در این باب مطرح کرده و بررسی می کند. این مقاله نیز در اینجا در دسترس است.

 


لینک