ترجمه مقاله «حیوانات عاقل» از دونالد دیویدسون

  ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، در شماره اخیر خود (شماره 84، فروردین 1392)، ترجمه بنده را از مقاله «حیوانات عاقل» ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 21 بازدید

مقاله‌ای درباب استدلال‌های دونالد دیویدسون در باب ضرورت زبان برای اندیشه

  کتاب ماه فلسفه، در شمارة اخیر خود (سال ششم، شماره 68، اردیبهشت 1392)، مقالة بنده را با نام «نگاهی بر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید

(2) ترجمه مصاحبه دیگری با جری فودور درباره نظریه انتخاب طبیعی داروین

  «داروین دربارة چه چیزی اشتباه کرد»: پایین کشیدن پدر تکامل “What Darwin Got Wrong”: Taking down the father of evolution مصاحبه‌ای با ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 24 بازدید

ترجمه مصاحبه ای با جری فودور درباره نظریه انتخاب طبیعی داروین

  تردید در داروین: نگاه جری فودور درباب اینکه داروین دربارة چه چیزی اشتباه کرد مترجم: علی حسین خانی   زیست‌شناس بریتانیایی، چارلز داروین ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 17 بازدید

نگاهی بر آراء سول کریپکی (2) : ضرورت، پیشینی بودن، مشکل ذهن-بدن و ذات‌گرایی

    در بخش پیشین دیدیم که در نظر کریپکی، و به پیروی از جان استوارت میل، معنای نام‌ها، چیزی جز  مرجع ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 32 بازدید

نگاهی بر آراء سول کریپکی (1) : سول کریپکی در باب معنای نام‌ها

    کریپکی و معنای نام‌ها   سول کریپکی (Saul Kripke)، در کتاب «نام‌گذاری و ضرورت» (Naming and Necessity) (1980)، علیه دیدگاه فرگه و ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 18 بازدید

مقاله ای درباب ضدواقع گرایی و تحقیق گرایی مایکل دامت

  فصلنامة علمی-پژوهشی متافیزیک دانشگاه اصفهان، در شمارة اخیر خود (سال چهل و ششم، شمارة 7-8، پاییز و زمستان 1389)، مقاله‌ای ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید

مقاله ای درباب مواجه دامت و مک داول درباب نظریه های معنا

  اخیراً، مقاله‌ای از بنده به نام «بررسی اصلی‌ترین چالش‌های میان مک داول و دامت در باب نظریة معنا و توصیف ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

نگاهی بر آراء گوتلوب فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (6)

  بخش ششم: اندیشه فرگه، محتوای خبری (Sense) یک عبارت را چیزی می داند که شخص با فهمیدن آن عبارت فراچنگ می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید

نگاهی بر آراء گوتلوب فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (5)

    بخش پنجم: تن و نیرو در این بخش دو مفهوم «تن» (Tone) و «نیرو» (Force) را معرفی می کنیم که کمتر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
12 پست
داروین
2 پست
اندیشه
1 پست
ارجاع
4 پست
مفهوم_تن
1 پست
فرگه
2 پست
اسم_خاص
1 پست
تارسکی
2 پست
لسنیوسکی
1 پست
لوف_ورشو
1 پست
هیلبرت
1 پست
تن_و_نیرو
1 پست
مبناگروی
1 پست
توجیه
1 پست
کارنپ
1 پست
سارتر
1 پست
هینتیکا
1 پست
فن_رایت
1 پست