داروين ( در نگاهی مختصر )

نگاهی اجمالی و کوتاه به نظريات داروين                

-----------------------------------

داروين در تحقيقات و پژوهش های بسيار گسترده خود ٬ که تقريباْ در طی يک سفر طولانی چند ساله ٬ با يک کشتی کاوشگری به دور دنيا انجام شد ٬ به طور ساده و مختصر ٬ حداقل به دو دستاورد بسيار مهم در مورد جانوران رسيد :

۱) نيای مشترک : اينکه تمام جانداران در انتهای پيگيری نسل و نيای آنها به يک نوع اصلی می رسند.

۲) انتخاب طبيعی :

انتخاب طبيعی خود بر پايه هايی استوار بود که از پژوهشها در مورد جانداران بدست آمده بود ٬ مانند :

         ۲.۱) جاندارن پيچيده اند

        ۲.۲) جانداران متنوعند : هزاران گونه مختلف از جانداران شناسايی شده اند که گاه به گاه اين ليست کامل تر نيز می شود ٬ در حاليکه در بی جانان اين خصيصه بدينگونه يافت نمی شود.

       ۲.۳)سازش جانداران با محيط (۱): جانداران به طرز عجيبی با دنيای اطراف خود سازش می کنند و خود را وفق می دهند تا امکان ادامه بقاء را داشته باشند.

اين نتايج که ذکر شد خود بر اساس شواهد و تجربياتيست که از طبيعت بدست آمده ٬ مانند :

۱) جانداران زيادتر از آنچه که بايد توليد مثل می کنند .

۲) اما آنگونه که بايد گسترش يابند ٬ زياد نمی شوند ( تقريباْ در يک تعادل نسبی می مانند ).

۳ ) متنوعند .

۴) تناسبی خاص با محيط خود دارند :

    اين تناسب خود شامل دوری تسلسلی از سؤال و جواب است ٬ بدينگونه که : 

   سؤال: جاندارن چرا متناسبند ٬ جواب: زيرا بيشتر مانده اند ٬ سؤال: چرا بيشتر مانده اند ٬ جواب: چون متناسبند.

خلاصه اينکه : تنازع بقاء بعلاوه وراثت ( اينکه خصوصيات والدين به فرزندان انتقال ميابد ) باعث و دليل وجود اين گونه از حيات ( از ميان بينهايت گونه و شرايط ممکن ) شده است .

---------------------------------

(۱) جالب است بدانيد که اين گونه سازش ها سبب پديد آمدن جهش هايی می شوند ٬ اين جهش ها با توجه به تهديد هايی که از طراف ( در اين زمانه ٬ به خصوص انسان ) بر حيوانات می شود روند سريع تر و گاه شگفت انگيزی به خود می گيرند ٬ به گونه ای که در اين زمان گونه ای از فيل های آفريقايی برای حفظ و بقای خود در مقابل انبوه کشتار فيل ها برای عاج ٬ فيل هايی متولد شده اند که کاملاْ فاقد عاجند ٬ و البته نسل اينگونه فيلها در حال گسترش است ٬ و جالب است بدانيد که اين جهش بايد حداقل در طول صدها و يا هزاران سال اتفاق می افتاد که اکنون فقط در عرض قريب به ۵۰ سال اتفاق افتاده است.

--------------------------

/ 2 نظر / 9 بازدید
احمد رضا همتي مقدم

سلام دوست عزيز ، همانگويي اشاره شده در حال حاظر چندان مقبول نيست كما اينكه خود پاپر هم از آن برگشت. دليل آن هم عدم توجه به مفهوم fittness است. اليوت سوبر در كتاب ماهيت انتخاب تمام جوانب آن را بحث كرده است. تطفا روزنامه شرق سه شنبه را كه ميآيد بخوان مصاحبه جالبي با اليوت سوبر انجام شده است و به اين مساله هم اشاره شده است.

علی.ح

با تشکر از اینکه به اين وبلاگ سر زديد ٬ بدرستی٬ مفهوم fitness جوانب پیچیده ایی را دنبال می کند و انگار هنوز مطالبی بجا برای عرضه دارد ٬ و این نوشته نیز جز نگاهی کوتاه و اولیه از کار ( البته بزرگ ) داروین نیست و قصد تنها مرور ٬ آشنایی و نظری کاملاً اجمالیست از نظرات نخستین او .