ميان نوشت (۵)


ایر و مساله تغزل ! ( Ayer and Poetry )


" این نظر که باید فیلسوف مابعدالطبیعی را در زمره شاعران قرار داد، مبتنی بر این فرض است که هر دو مهمل می گویند، اما این فرض غلط است؛ در اکثر موارد جملاتی که شاعران بر زبان می آورند، دارای معنی واقعی است " (1).


این کلمات بر ذهن و زبان شاعری اندیشمند یا فیلسوفی شاعر پیشه، جاری نشده است؛ بلکه بر خلاف تصور ابتدایی، این جملات اظهارات ای. جی. ایر ( Alfered J Ayer ) ، پوزیتیویست معروف است که در کتاب معروف خود " زبان، حقیقت و منطق " ( Language, Truth and Logic در پایان بخش اول کتاب یعنی " حذف مابعدالطبیعت " به روشنی به آن اشاره می کند.Ayer


به نظر عجیب می آید ولی چرا ؟ و اینکه چرا ایر (این ابر پوزیتیویست) چنین کلمات را بر زبان می راند ؟ ( دومی شاید عجیب تر هم باشد ). همانطور که می دانید، پوزیتیویست ها به هیچ روی، سر آن را نداشتند که حتی سخن فلاسفه متافیزیک مسلک یا به عبارتی بهتر ، سخن متافیزیکی فیلسوفان را بشنوند و به روشنی آنها را مهمل بافی می دانستند و خالی از معنای اصیل و واقعی (2).

آنها تنها از این نظر برای این گزاره ها ارزشی قائل می شدند که آنها را تخیل آمیز ، تحریک کننده، نشاط انگیز ، وجدآور و ... می دانستند و گاهی می گفتند که سخن متافیزیکی گفتن، همانند نوعی شاعری است. شعر است و همانند او، نه باید داعیه اظهار حقیقت و نه داعیه معنای حقیقی (و واقعی) داشته باشد، بلکه شاید صرفا ً بتواند مانند شعر ، کمی تخیل آمیز و لذت بخش باشد .


ایر این نظر را توهینی به شعرا می داند. این نظر او اجمالا ً از آنجا می آید که ایر، داعیه و ادعای گوینده ( فیلسوف یا شاعر ) را مهم می داند. فیلسوفی که گزاره هایی متافیزیکی را بیان می کند، قصد ِبه هیجان آوردن، ایجاد تخیل، تغزل یا ... را در شنونده خود ندارد بلکه به زعم ایر ، این فیلسوف داعیه بیانی از حقیقت ( حقیقتی که به نوعی شهود کرده است یا از استدلالی به آن رسیده است ) و نمایی از آنچه که به واقع در پس پرده جهان رخ می دهد را دارد؛ و از این رو (و به خاطر اینکه گزاره های او قابلیت تحقیق پذیری (3) را ندارند)، معنادار (یا بواقع معنادار ) نیستند.

.

ولیکن شعر و جملاتی که شاعران بر زبان می رانند اینگونه نیست. آنها داعیه حقیقت ندارند ( البته به زعم ایر ! ) بلکه مشتغل به ایجاد آثاری هنری اند. به نظر ایر بین کسی که لغت را به نحو علمی استعمال می کند و کسی که آن را به نحو ذوقی و احساساتی به کار می برد این نیست که اولی جملاتی را به زبان می آورد که قادر به برانگیختن عواطف نیست و دومی جملاتی می گوید که معنی ندارد، بلکه " تفاوت آنها در این است که اولی ] فیلسوف متافیزیکی [  مشتغل به اظهار قضایای صادقه است و دومی مشتغل به ایجاد اثر هنری " (4).


به نظر ایر حتی اگر شاعر مهمل نیز بنویسد و جملاتی به کار ببرد که به ظاهر ( یا حتی به واقع ) کاذب نیز باشند ، بدین معنی نیست که آنها دارای هیچ معنی حقیقی نباشند و اگر هم باشند، حتما ً شاعر این راه را روش مناسب تری برای حصول تاثیری می داند که آن را هدف نوشته خود قرار داده است. اما فیلسوف مابعدالطبیعی فریب لفظ را می خورد و یا در استدلال اشتباه می کند.

این را در واقع می توان خلاصه ای از رای ایر انگاشت، او می گوید:


" از این رو اگر اثری علمی حاوی قضایای صادق و مهم باشد، ارزش آن به واسطه اینکه، بیان لفظی ِقضایای مزبور ، قرین فصاحت نیست، کم نمی شود؛ همچنین اثری هنری به واسطه اینکه همه قضایای مندرج در آن در حقیقت کاذب است، لطمه ای نمی بیند " (5) .


------------------------------------------------------------------------------------------

پانوشت ها :

1) کتاب: " زبان، حقیقت و منطق "، نوشته: ای. جی. ایر، ترجمه: منوچهر بزرگمهر، از انتشارات: شفیعی، ص 31.

2) در باب نظر پوزیتیویست ها (Positivists ) پیرامون گزاره های متافیزیکی (به خصوص اعضای اصلی حلقه وین) سخن بسیار می توان گفت. در بین خود اعضای اصلی حلقه نیز روایتی یکسان در این باب دیده نمی شود، ولیکن به طور خلاصه می توان رای آنها را در ملاک تحقیق پذیری، که از اصول لایتغیر این گروه به شمار می آید، براحتی فهمید. مطابق این ملاک گزاره ای معنادار است که بتوان به گونه ای آن را به محک تجربه گذاشت یا به واسطه تجربه (حسی) تحقیق کرد (حتی علی الاصول). حال معلوم است که گزاره ای متافیزیکی که ادعای وجود هستی هایی را در جهان دارد که دست تجربه از آنها کوتاه است، به زعم این گروه و بر اساس این ملاک، بی معنی خواهد بود.

3) ملاک تحقیق پذیری ( Verification )، در نظر حلقه وین را به اجمال در پانوشت قبلی آوردیم، ولیکن این ملاک (به سبب مشکلاتی که ایر در آن می دید) نزد او کمی معتدل تر و البته منسجم تر ارائه شد. ایر در همین کتاب، این اصل را چنین معرفی می کند که: " هر جمله ای فقط وقتی نسبت به شخص معینی دارای معنی است که این شخص بتواند صحت و سقم قضیه مندرج در آن جمله را تحقیق و آن را اثبات کند، یعنی بداند چه مشاهداتی، در تحت چه شرایطی، مؤدی به این می شود که قضیه مزبور را به عنوان حقیقت، تصدیق؛ یا به عنوان بطلان، رد نماید "، ص18. البته ایر در ادامه به جرح و تعدیل و توضیح بیشتر درباب این ملاک می پردازد.

4) همان کتاب ص 31

5) همانجا ص31/ 10 نظر / 6 بازدید
ياسر پوراسماعيل

با سلام و خسته نباشيد و تشکر از توجه شما. از نوشته های شما همواره استفاده می کنم و اميد است که در اين راه کوشا باشيد. من مقاله مفصلی راجع به اذهان ديگر نوشته ام که احتمالا در نقد و نظر منتشر خواهد شد. این ترجمه یکی از ترجمه هایی است که برای نوشتن مقاله فوق انجام داده ام. خوش باشيد.

بازآ

علی عزيز٬ <الف> من از ترجمه ها هيچ آگاه نيستم. آيا ترجمه های آقای بزرگمهر در حد قابل قبولی هستند؟ بچه ها که برخی تکه ها را از روی ترجمه می خواندند من سر در نمی آوردم. نمی دانم چرا. <ب> فقط چند تا نکته بصورت گذرا: (۱) پوزيتيويسم «منطقی» يک چند ساليه که با کارهايی که داره می شه داره کم کم شناخته می شه. خلاصه همانطور که اشاره هم کرده ای به هيچ عنوان آن حالت کليشه ای در مورد پوزيتيويسم درست نيست. به عنوان مثال بين کارنپ و شليک حتی در مورد ملاک تحقیق پذیری از زمين تا زيرزمين اختلاف بوده است و همينطور بقیه ی مسایل و بقیه ی افراد مطرح حلقه ی وین. (۲) نظر خود ایر راجع به این اصل بارها و بسیار تغییر کرد (که همانطور که می دانی در انتها گفت تنها اشکال این اصل این است که بالکل اشتباه است). این در حالی است که نظر او درباره ی شعر تغییر نکرد. من مطمئن نیستم که استدلال (argumentation) ایر راجع به آنچه به شعر نسبت می دهد٬ حتی اگر فقط همین کتاب LT&L جوانی اش را در نظر بگیریم٬ فقط مبتنی بر اصل تحقیق پذیری اش باشد. گرچه در «توضیح» (explanation) آن از این اصل استفاده می کند.

بازآ

(۳) اگر تفسير شما را از LT&L در مورد شعر بپذيريم٬ از نتايجش به نظر می آید اين باشد که اير به نوعی نيت (intention) را داخل در حقيقت (truth) (يا معرفت) کرده است (که البته با نظر خود اير درباره ی حقیقت و بخصوص معرفت مغايرت دارد). (۴) (حاشيه) زندگی خود اير هم جالب بوده. اول یکی از مقاله هاش نوشته بودن که ۱۵۰ تا معشوقه داشته در عمرش. فکر کنم می شه سالی دو-سه تا! آرزوها از بهترينش

بازآ

علی جان٬ غربت که نه اما دوری از معشوق سخته ديگه. چه ميشه کرد. خلاصه اون «بوها» که گفته بودی مال اونجاست. مغسی بوکو

نقطهء صفر

ميان برنامهء خوبي بود.ولی درواقع با پذيرش اين نظر فقط می توانيم در مقابل اشعار سکوت کنيم.هيچ چيزی در تحليل زيبايی آن اثر نمی توان گفت.اصلاْ زيبايی يعنی چی؟چگونه ميتوان بين يک صفحهء خط خطی و موناليزا فرق گذاشت؟ اگر هم اثری مثل بررسی اعصاب را لحاظ کنيم فقط به نوعی نسبيت می رسيم.البته شايد راه در رويی برای اين امر در نگاهی آماری وجود داشته باشد.يک تعريف آماری از زيبايی بر اساس آزمايشهايی مبتنی بر اعصاب.هر چند فکر نکنم آير تا اين حد جلو رفته بوده باشد و تازه اين نگاه پراگماتیستیک نيز مشکلاتی دارد (به نوعی فقط محل سکوت جابجا می شود). تازه اگر قبول کنيم که شعرا نميخواستند چيزی از حقيقت بگويند.که ادعايی بزرگ است(شايد هم از نظر زیبایی شناسی او تحت تأثیر دادائيسم بوده).بهرحال بهتر است زياد حدس نزنم.

نقطهء صفر

از اظهار نظرت ممنونم. اینکه هر آنچه ممکن است شدنیست و آنچه شدنیست شده است (یا می شود) از موضوعات مورد علاقه ام است.به عبارتی در فضای احتمالات با بی نهایت امکانات برای "شدن" در بینهایت زمان حتی کوچکترین احتمال هم سرانجام واقع خواهد شد.(هر چند در این توصیف مقدار زیادی عرفان بکار برده شده است).یکی از POpers(با تعبیری که در وبلاگم تعریف کردم و خودت میدانی) که قبلاْ خوانده ام و در وبلاگم هم خواهم گذاشت به اين موضوع مربوط است و به آن از منظر نتايج فلسفی مدل تورمی در کيهانشناسی وارد خواهد شد. با ادای احترام

س. ا. جعفری

سلام علی: من توی وبلاگم به شما لينک دادم. اميدوارم هميشه موفق باشيد.

كامران

سلام . من براي خووندن صفحه تون اول بايد يه كپي از من بگيرم و بعد توي ورد فونت ها رو اصلاح كنم و بدن اينكه سرم گيج بره بخوونم اش. چرا از توهاما استفاده نمي كني ؟ فاصله سطر ها خيلي كمه . ببخشيد من هم هي نق مي زنم :)

بازآ (ح. پ.)

علی آقای گل گلاب٬ آقا تبريک! من تازه کامنتتون رو خوندم. فلسفه منطق می خواهی بری يا علم؟ راستی کتاب Logical Investigations هوسرل آيا به فارسی ترجمه شده؟ يکی از دوست ها می خواست بدونه. هيچ غروبت غمناک!