مقاله‌ای درباب استدلال‌های دونالد دیویدسون در باب ضرورت زبان برای اندیشه

 

کتاب ماه فلسفه، در شمارة اخیر خود (سال ششم، شماره 68، اردیبهشت 1392)، مقالة بنده را با نام «نگاهی بر استدلال‌های دونالد دیویدسون درباب ضرورت زبان برای اندیشه»، در صفحات 66 تا 77 به چاپ رسانده است. کل مجله در سایت کتاب ماه در دسترس است و پی دی اف این مقاله نیز از این لینک قابل دانلود است.

   در این مقاله، سرفصل‌های زیر مطرح شده است: (1) آموزة ضرورت زبان برای اندیشه، (2) استدلال دیویدسون درباب ضرورت زبان برای اندیشه، (3) استدلال بر اساس کل‌گرایی (Holism)، (4) استدلال بر اساس مفهوم باور، (5) بررسی «استدلال بر اساس مفهوم باور»، (6) عاملیت (Agency) و عقلانیت (Rationality) در آراء دیویدسون، (7) استدلال بر اساس مفهوم غافلگیری (Surprise)، (8) استدلال بر اساس مفهوم خطا (Error)، و (9) نتیجه‌گیری: تقدم دیدگاه سوم شخصی و رد سنت دکارتی.

 

چکیده

دونالد دیویدسون، از جمله مهمترین و تأثیرگذارترین فلاسفة تحلیلی محسوب می‌شود که نقش عمده‌ای در بالندگی و گسترش فلسفة تحلیلی داشته است. وی با تأثیرپذیری از فلاسفه‌ای همچون فرگه، تارسکی، ویتگنشتاین و خصوصاً کواین مباحث جدیدی را در حوزة فلسفة زبان، فلسفة ذهن، معرفت شناسی، متافیزیک، فلسفة عمل و فلسفة روانشناسی گشوده است. او پیرو یکی از اساسی‌ترین اصول در سنت فلسفة تحلیلی است که بر پایة آن، زبان، برای داشتن هر گونه اندیشه‌ای ضروری است. دیویدسون، در این زمینه، لااقل دو استدلال معروف دارد که به «استدلال بر اساس کل‌گرایی» Davidsonو «استدلال بر اساس مفهوم باور» شناخته شده است. وی برای پشتیبانی از این استدلال‌ها، استدلال‌های دیگری را مطرح می کند که از شهرت خاصی برخوردار شده‌اند، همچون «استدلال بر اساس غافلگیری» و «استدلال بر اساس مفهوم خطا». بعلاوه، در تمام این استدلال‌ها، فرضی اساسی نهفته است که بر اساس آن، تنها راه موجود برای تعبیر و فهم اظهارات و رفتار گویندگان، نگریستن از نظرگاه سوم شخص است. چنین رهیافتی در مغایرت کامل با سنت دکارتی قرار می‌گیرد که در آن، دیدگاه اول شخصی اولویت دارد. هدف این مقاله، طرح دیدگاه دیویدسون در این باب و نیز شرح و توضیح استدلال‌های مذکور است. همچنین تلاش شده است که در نتیجه‌گیری، نمایی کلی از دیدگاه ضد شک‌گرایانة او ارائه شود.

کلید واژه ها: دیویدسون؛ کل‌گرایی؛ مفهوم باور؛ مفاهیم غافلگیری و خطا؛ نظرگاه سوم شخص.

 

.

/ 2 نظر / 164 بازدید
روز های مجــردی من

آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد . . . خوش حال میشم سری به وبم بزنی ‌ ‌‌ ‌ ‌‌

reza

با پست منطقی-فلسفی "جز سوال نباید کرد؛ هر سوال نباید کرد" بروزم. خوشحال میشم مطالعه و نظر نمایید.