# ارجاع

نگاهی بر آراء گوتلوب فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (6)

  بخش ششم: اندیشه فرگه، محتوای خبری (Sense) یک عبارت را چیزی می داند که شخص با فهمیدن آن عبارت فراچنگ می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 70 بازدید

نگاهی بر آراء گوتلوب فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (4)

  بخش چهارم: برخی از مهمترین آموزه های فرگه درباب رابطة ارجاع و محتوای خبری متاسفانه، مایکل دامت در یازدهم سپتامبر 2011 ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 70 بازدید

نگاهی بر آراء فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (1)

  بخش اول: تحلیل زبان و اسامی خاص 1. مقدمه گوتلوب فرگه، فیلسوف، ریاضیدان و منطقدان آلمانی، ازجمله نخستین فیلسوفانی است که به ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 79 بازدید