# اندیشه

نگاهی بر آراء گوتلوب فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (6)

  بخش ششم: اندیشه فرگه، محتوای خبری (Sense) یک عبارت را چیزی می داند که شخص با فهمیدن آن عبارت فراچنگ می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 71 بازدید