# تحقیق_گرایی

مقاله ای درباب ضدواقع گرایی و تحقیق گرایی مایکل دامت

  فصلنامة علمی-پژوهشی متافیزیک دانشگاه اصفهان، در شمارة اخیر خود (سال چهل و ششم، شمارة 7-8، پاییز و زمستان 1389)، مقاله‌ای ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 129 بازدید

افلاطون گرایی و برساخت گرایی

  افلاطون گرایی و برساخت گرایی Platonism and Constructivism   نزاع میان دو رهیافت تأثیرگذار در فلسفة ریاضی، «افلاطون گرایی» و «برساخت گرایی» یا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 434 بازدید