# جری_فودور

(2) ترجمه مصاحبه دیگری با جری فودور درباره نظریه انتخاب طبیعی داروین

  «داروین دربارة چه چیزی اشتباه کرد»: پایین کشیدن پدر تکامل “What Darwin Got Wrong”: Taking down the father of evolution مصاحبه‌ای با ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 149 بازدید

ترجمه مصاحبه ای با جری فودور درباره نظریه انتخاب طبیعی داروین

  تردید در داروین: نگاه جری فودور درباب اینکه داروین دربارة چه چیزی اشتباه کرد مترجم: علی حسین خانی   زیست‌شناس بریتانیایی، چارلز داروین ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 159 بازدید