# جملات_خبری

نگاهی بر آراء گوتلوب فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (5)

    بخش پنجم: تن و نیرو در این بخش دو مفهوم «تن» (Tone) و «نیرو» (Force) را معرفی می کنیم که کمتر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 181 بازدید