# خلقت_گرایی

(2) ترجمه مصاحبه دیگری با جری فودور درباره نظریه انتخاب طبیعی داروین

  «داروین دربارة چه چیزی اشتباه کرد»: پایین کشیدن پدر تکامل “What Darwin Got Wrong”: Taking down the father of evolution مصاحبه‌ای با ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 149 بازدید