# نامگذاری_و_ضرورت

نگاهی بر آراء سول کریپکی (1) : سول کریپکی در باب معنای نام‌ها

    کریپکی و معنای نام‌ها   سول کریپکی (Saul Kripke)، در کتاب «نام‌گذاری و ضرورت» (Naming and Necessity) (1980)، علیه دیدگاه فرگه و ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 141 بازدید