# نظریه_تکامل

ترجمه مصاحبه ای با جری فودور درباره نظریه انتخاب طبیعی داروین

  تردید در داروین: نگاه جری فودور درباب اینکه داروین دربارة چه چیزی اشتباه کرد مترجم: علی حسین خانی   زیست‌شناس بریتانیایی، چارلز داروین ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 159 بازدید