# نظریه_معنا

مقاله ای درباب مواجه دامت و مک داول درباب نظریه های معنا

  اخیراً، مقاله‌ای از بنده به نام «بررسی اصلی‌ترین چالش‌های میان مک داول و دامت در باب نظریة معنا و توصیف ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 162 بازدید

نگاهی بر آراء گوتلوب فرگه پیرامون مفاهیم معناشناختی از نظرگاه مایکل دامت (2)

  بخش دوم: فهوم شهودی معنا، ارجاع و سه عنصر محتوای خبری، تن و نیرو 1. مقدمه بنابر تفسیر دامت، فرگه، در مفهوم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 109 بازدید